Harmonogram realizacji

Harmonogram - zdjecie

Realizacja projektu została podzielona na 3 główne etapy.

Etap 1

stanowi opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap ten został zakończony w lutym 2017 r.

Etap 2

stanowi opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. W ramach tego Etapu zostanie m.in. zaktualizowana Metodyka na podstawie której w

Etapie 3

zostaną przygotowane plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Harmonogram realizacji do pobrania