Konsultacje

konsultacje

Projektowi „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne.

STRONA INTRENTETOWA

Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi przeciwdziałania skutkom suszy.

BANNERY INTERNETOWE

Specjalne bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do dedykowanej strony internetowej.

PLAKATY

Plakaty informacyjne są kolejnym źródłem informacji o projekcie oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KONFERENCJA

Specjalna konferencja służyć będzie wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń, które zostaną wykorzystane przy pracach nad ostateczną metodyką opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Więcej informacji o konferencji znaleźć będzie można już wkrótce na stronie projektu.