Kontakt

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel.: +48 (22) 37 20 260
fax: +48 (22) 37 20 295
e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl

Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

tel. +48 (22) 37 51 305
fax. +48 (22) 37 20 294

e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl